1. borsjtj

  borsjtj [bår´ʃtç ljust sj-ljud] subst. ~en ORDLED: borsjtj-en
  Svensk ordbok
 2. alkalisk

  alka´lisk adj. ~t ORDLED: al-kal-isk
  Svensk ordbok
 3. vresig

  vre`sig adj. ~t ORDLED: vres-ig
  Svensk ordbok
 4. syra

  1sy`ra subst. ~n syror ORDLED: syr-an
  Svensk ordbok
 5. skörbjugg

  skörbjugg [ʃö`r- el. ʃö´r-] subst. ~en ORDLED: skör--bjugg-en
  Svensk ordbok
 6. grädde

  grädd`e subst. ~n ORDLED: grädd-en
  Svensk ordbok
 7. surdeg

  su`rdeg subst. ~en ~ar ORDLED: sur--deg-en
  Svensk ordbok
 8. surrogat

  surroga´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sur-rog-at-et
  Svensk ordbok
 9. syre

  sy`re subst. ~t ORDLED: syr-et
  Svensk ordbok
 10. pH

  pH [pe`hå (långt å) äv. pehå´] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok