1. skära sig

  skä`ra sig verb skar skurit, pres. skär ORDLED: skur-it
  Svensk ordbok
 2. neutralisera

  neutralise´ra verb ~de ~t ORDLED: neutr-al-is-er-ar SUBST.: neutraliserande, neutralisering; neutralisation
  Svensk ordbok
 3. grina

  gri`na verb ~de ~t ORDLED: grin-ar SUBST.: grinande; grin
  Svensk ordbok
 4. dålig

  då`lig adj. ~t, komp. sämre [säm´-] ngn gång ~are, superl. sämst ngn gång ~ast ORDLED: dål-ig
  Svensk ordbok
 5. söt

  söt adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. bita

  1bi`ta verb bet bitit biten bitna, pres. biter ORDLED: bit-er SUBST.: bitande, bitning (till 1); bett
  Svensk ordbok
 7. fatta

  fatt`a verb ~de ~t ORDLED: fatt-ar SUBST.: fattande, fattning (till 1)
  Svensk ordbok
 8. svara

  sva`ra verb ~de ~t ORDLED: svar-ar SUBST.: svarande; svar (till 1)
  Svensk ordbok
 9. neutral

  neutra´l adj. ~t ORDLED: neutr-al
  Svensk ordbok
 10. för

  1för prep.
  Svensk ordbok