1. suspension

  suspension, inom arbetsrätten avstängning på viss tid från tjänst eller anställning jämte därmed förenade förmåner som påföljd för brott mot lag eller avtal.
 2. Susanna

  Susanna, huvudpersonen i det apokryfiska Tillägg till Danielsboken (en fristående novell), som även handlar om hennes make Joakim i Babylon.
 3. Sussex

  Sussex, område vid Storbritanniens sydkust, administrativt uppdelat i grevskapen West Sussex och East Sussex.

 4. Susanne Gunnarsson

  Gunnarsson, Susanne, född Wiberg 1963, kanotist.
 5. Susan B. Anthony

  Anthony, Susan Brownell, 1820–1906, förgrundsgestalt inom den amerikanska kvinno- och rösträttsrörelsen.
 6. Susanna Gideonsson

  Gideonsson, Susanna, född 1963, fackföreningsledare, ordförande i LO sedan 2020. 

 7. Susanne Bier

  Bier, Susanne, född 1960, dansk filmregissör.

 8. East Sussex

  East Sussex, ceremoniellt grevskap i sydöstra England, Storbritannien; 1 791 km2, 820 800 invånare (2014).

 9. susceptans

  susceptans, imaginära delen av admittansen (inverterade värdet av impedansen) hos en elektrisk strömkrets.
 10. Susanna

  Susanna, kvinnonamn, grekisk form av ett hebreiskt namn med betydelsen ’lilja’.