1. SUS

 2. Sus

  Sus, det vetenskapliga namnet på ett släkte svin med minst fem arter, bl.a. dvärg- och vildsvin.
 3. sushi

  sushi, japansk maträtt av kokt ris och finskurna, färska ingredienser.

 4. suspension

  suspension, ett system bestående av ett finfördelat fast ämne uppslammat i en vätska, t.ex. fin sand eller lerpartiklar uppslammade i vatten.
 5. Susanna Alakoski

  Alakoski, Susanna, född 1962, författare.
 6. Susa

  Susa, ruinstad i sydvästra Iran, huvudstad i det forntida Elam.
 7. Su Shi

  Su Shi, pseudonymen Su Dongpo, 1037–1101, kinesisk poet, essäist, målare, kalligraf och statsman.
 8. Susan Sarandon

  Sarandon, Susan, född Tomalin 1946, amerikansk skådespelerska.

 9. Susan Sontag

  Sontag, Susan, 1933–2004, amerikansk författare och kritiker.
 10. Susan B. Anthony

  Anthony, Susan Brownell, 1820–1906, förgrundsgestalt inom den amerikanska kvinno- och rösträttsrörelsen.