1. Hammurabi

  Hammurabi, troligen 1792–1750 f.Kr., kung av Babylon, son till företrädaren Sin-muballit.
 2. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 3. Hammurabis lag

  Hammurabis lag, Codex Hammurabi, samling lagtexter utfärdade av den babyloniske kungen Hammurabi på 1700-talet f.Kr.
 4. prosa

  prosa, muntlig eller skriftlig framställning som i sin principiellt raka och osmyckade form skiljer sig från poesi.
 5. susceptans

  susceptans, imaginära delen av admittansen (inverterade värdet av impedansen) hos en elektrisk strömkrets.
 6. suspensionsström

  suspensionsström, turbiditström , undervattensström som genom höga halter av uppslammade sand-, silt- och lerpartiklar, har en högre densitet än omgivande, klarare vatten.
 7. susceptibilitet

  susceptibilitet, materialegenskap med dimensionen 1, dels elektrisk susceptibilitet, χ e= ε r−1, där ε r är relativa permittiviteten, dels magnetisk susceptibilitet χ m= μ r−1, där μ r är relativa permeabiliteten.
 8. Susedalen

  Susedalen, församling i Göteborgs stift, Falkenbergs kommun, Halland (Hallands län); 3 889 invånare (2016).

 9. suspensoar

  suspensoar, bandage som lyfter och stöder pungen och skyddar testiklarna.
 10. suspension

  suspension, inom paleografin benämning på förkortning genom ”upphängning”.