1. push–pull-teorin

  push–pull-teorin, teori inom migrationsforskningen enligt vilken förhållandena i hemorten och i inflyttningsområdet tillmäts avgörande betydelse för benägenheten att flytta.
 2. anergi

  anergi, avsaknad av normalt cellulärt immunförsvar.
 3. holodomor

  holodomor, terrorhungersnödenden stora svälten, benämning på den massvält som på 1930-talet huvudsakligen uppstod i den ukrainska delrepublik som då var en del av Sovjetunionen.

 4. katabolism

  katabolism, sammanfattande term för de kemiska reaktioner i den levande cellen vid vilka kemisk energi utvinns.
 5. acetonemi

  acetonemi, ökad halt av aceton i blodet.
 6. Guldbagge

  Guldbagge, filmpris, utdelat årligen sedan 1964 av Svenska Filminstitutet.

 7. Midas

  Midas hette en kung i en gammal grekisk saga.
 8. svält

  svält subst. ~en ORDLED: svält-en
  Svensk ordbok
 9. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 10. Thomas Robert Malthus

  Malthus, Thomas Robert, född 14 eller 17 februari 1766, död 23 december 1834, brittisk nationalekonom, professor i historia och politisk ekonomi vid College of East India Company, Hertfordshire, från 1805, prästvigd 1797.