1. biologisk klocka

  biologisk klocka, hos levande organismer en cellulär mekanism med regelbunden rytmisk aktivitet oberoende av förändringar i organismens miljö.
 2. monetarism

  monetarismriktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.
 3. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 4. svängningsvillkor

  svängningsvillkor, term inom elektroniken, se Barkhausens svängningsvillkor.
 5. kopplade svängningar

  kopplade svängningar, inom fysiken två eller flera fysikaliska system som under ömsesidig påverkan svänger kring sina jämviktslägen.
 6. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 7. värme

  värme, värmeenergi, Q, en form av energi; SI-enhet joule, J.
 8. frekvens

  frekvens, förekomst (i större eller mindre antal) under en viss tidsperiod, grad av vanlighet.
 9. dopplereffekten

  dopplereffekten, förändring i frekvens eller våglängd hos elektromagnetisk strålning eller andra vågrörelser (t.ex. ljud) vilken uppstår när strålningskällan rör sig mot eller bort från observatören.
 10. kompass

  kompass (italienska compasso ’kompass’, egentligen ’cirkel’, ’passare’, av compassare ’stega’, ’avmäta’, ’mäta med passare’, av latin passus ’steg’), instrument som bland annat används för att bestämma rörelseriktning eller bäring till föremål på jordytan.