1. longitudinell våg

  longitudinell våg, longitudinalvåg, vågrörelse i vilken svängningarna sker i samma riktning som vågutbredningen.
 2. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 3. ur

  ur, klocka, instrument för mätning av tid.
 4. population

  population, i biologin alla de individer av en och samma art som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt.
 5. pendel

  pendel, en fast kropp upphängd så att den kan svänga fritt kring ett stabilt jämviktsläge.
 6. ultraljud

  ultraljud, akustiska svängningar med så hög frekvens (högre än 20 kHz) att de inte kan uppfattas av det mänskliga örat.

 7. amplitud

  amplitud, hos en periodisk funktion eller svängning den maximala avvikelsen från ett medelvärde.
 8. polariserat ljus

  polariserat ljus, amplitudvariation hos en ljusvåg som kan ske i två mot varandra vinkelräta riktningar eller vara en kombination av svängningar i dessa båda riktningar, vilka samtidigt är vinkelräta mot vågens utbredningsriktning.
 9. flagell

  flagell, gissel, rörligt utskott från eukaryota celler, med samma uppbyggnad som cilier men med förmåga till mer komplexa rörelser.
 10. kortisol

  kortisol, hydrokortisonsteroidhormon som bildas i binjurebarken och påverkar bland annat ämnesomsättning och immunförsvar.