1. tonhöjd

  tonhöjd är ett mått på hur hög eller låg en ton är.

 2. longitudinell våg

  longitudinell våg, longitudinalvåg, vågrörelse i vilken svängningarna sker i samma riktning som vågutbredningen.
 3. synsinne

  synsinne, syn, förmåga att uppfatta ljus, dvs. elektromagnetiska svängningar i våglängdsområdet 300–800 nm (ultraviolett–infrarött).
 4. kroppstemperatur

  kroppstemperatur, hos växelvarma djur ungefär samma temperatur som i omgivningen, hos jämnvarma djur konstant, ofta högre än i omgivningen.
 5. kortisol

  kortisol, hydrokortisonsteroidhormon som bildas i binjurebarken och påverkar bland annat ämnesomsättning och immunförsvar.

 6. piano

  piano, klaverinstrument, där tonen alstras genom att en hammare studsar mot strängen då tangenten trycks ned.
 7. Barkhausens svängningsvillkor

  Barkhausens svängningsvillkor säger att förutsättningen för självsvängning i en elektronisk oscillator är att fasvridningen i den återkopplade slingan är 0° (= 360°) och att totala förstärkningen är 1.
 8. ton

  ton, ljud som uppstår ur regelbundna och snabba lufttrycksväxlingar (svängningar), vilka genereras av t.ex. en sträng, en luftpelare i en pipa eller ett membran.
 9. svängningskrets

  sväng`ningskrets subst. ~en ~ar ORDLED: sväng-nings--krets-en
  Svensk ordbok
 10. svängningstal

  sväng`ningstal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sväng-nings--tal-et
  Svensk ordbok