1. bulimi

  bulimi, bulimia nervosa, hetsätning, dvs. intagande av stora mängder föda på kort tid.
 2. Northern Atlantic Oscillation

  Northern Atlantic Oscillation, Nordatlantiska oscillationen, NAO, klimatsvängning över norra Atlanten, se klimatförändring (Storskaliga tillfälliga svängningar utgör inte en klimatförändring).

 3. vibration

  vibration är när något i snabb takt rör sig fram och tillbaka, upp eller ner, på ett mer eller mindre regelbundet sätt.
 4. jorden

  jorden, latin Tellus, symbol ⊕, den tredje planeten i solsystemet räknat från solen.

 5. egenvärde

  egenvärde, matematisk term.
 6. automatisk stabilisator

  automatisk stabilisator, faktor som minskar de ekonomiska konjunktursvängningarnas storlek utan att det krävs direkta ingrepp av statsmakterna.
 7. radio

  radio innebär att man sänder och tar emot ljud, bilder, text eller annan information med hjälp av radiovågor.
 8. egenfrekvens

  egenfrekvens, antalet svängningar per sekund hos en konstruktion som får svänga fritt.
 9. bipolär sjukdom

  bipolär sjukdom, bipolärt syndrom, tidigare manisk-depressiv sjukdom, psykisk störning med periodiskt förlopp där både maniska (eller hypomaniska) och depressiva episoder förekommer.
 10. överton

  överton, delton i en harmonisk serie som har högre frekvens än dennas grundton.