1. fasingen

  fa`singen [ibl. främre a som i "fatt"] subst., ingen böjning ORDLED: fas-ing-en
  Svensk ordbok
 2. fy

  fy interj.
  Svensk ordbok
 3. svavelosande

  sva`velosande adj., ingen böjning ORDLED: svavel--os-ande
  Svensk ordbok
 4. mustig

  mus`tig adj. ~t ORDLED: must-ig
  Svensk ordbok
 5. tryckbar

  tryck`bar adj. ~t ORDLED: tryck-bar
  Svensk ordbok
 6. sjutton

  sjutt`on räkn. ORDLED: sjut-ton
  Svensk ordbok
 7. språkbruk

  språ`kbruk subst. ~et ORDLED: språk--bruk-et
  Svensk ordbok
 8. otryckbar

  o`tryckbar adj. ~t ORDLED: o--tryck-bar
  Svensk ordbok
 9. småsvära

  små`svära äv. små`svärja verb småsvor småsvurit, pres. småsvär äv. småsvärjer ORDLED: små--svur-it SUBST.: småsvär(j)ande
  Svensk ordbok
 10. interjektion

  interjektion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: inter-jekt-ion-en
  Svensk ordbok