1. Peter I

  Peter I (ryska Pjotr Aleksejevitj), kallad ”Peter den store” (Velikij), född 9 juni 1672, död 8 februari 1725, rysk tsar från 1682, kejsare (imperator) från 1721, son till Aleksej Michajlovitj.

 2. Lev Tolstoj

  Tolstoj, Lev (Leo), född 28 augusti 1828 (9 september enligt nya stilen), död 7 november 1910 (20 november enligt nya stilen), greve, rysk författare, syssling till Aleksej Konstantinovitj Tolstoj.
 3. Jean Paul Marat

  Jean Paul Marat var en fransk tidningsman och politiker under franska revolutionen.
 4. Oscar II

  Oscar II (Oskar II), född 21 januari 1829, död 8 december 1907, kung av Sverige från 1872 och av Norge 1872–1905, son till Oscar I och Josefina, bror till Karl (XV), Gustaf, Eugénie och August.

 5. FNL-rörelsen

  FNL-rörelsen, grupper i Sverige som protesterade mot USA:s krigföring i Vietnam och stödde FNL, Sydvietnams nationella befrielsefront.
 6. Peter Wieselgren

  Wieselgren, Peter,  1800–77, präst, litteraturhistoriker, nykterhetsförkämpe.

 7. Uppsala möte 1593

  Uppsala möte 1593, möte sammankallat av hertig Karl (sedermera Karl IX) för att skapa religiös enhet i landet efter Johan III:s försök att införa reformkatolsk gudstjänst (se liturgiska striden).
 8. mellanskikt

  mellanskikt, inom samhällsvetenskapen modern benämning på de snabbt växande grupper av akademiker och andra med längre utbildning som arbetar i statlig eller kommunal tjänst.
 9. Nikodemos

  Nikodemos, Nikodemus, en farisé och medlem av judarnas Stora råd, omnämnd i Johannesevangeliet; han sympatiserade i hemlighet med Jesus.
 10. Galizien

  Galizien, polska Galicja, ryska Galitsija, historiskt landskap i östra Centraleuropa och i dag delat mellan Polen och Ukraina.