1. Camille Saint-Saëns

  Saint-Saëns, Camille, 1835–1921, fransk tonsättare och pianist, organist vid Madeleinekyrkan i Paris 1858–77.
 2. Nikodemos

  Nikodemos, Nikodemus, en farisé och medlem av judarnas Stora råd, omnämnd i Johannesevangeliet; han sympatiserade i hemlighet med Jesus.
 3. Pius XII

  Pius XII, egentligen Eugenio Pacelli, 1876–1958, påve från 1939.
 4. Carlos

  Carlos (Don Carlos), 1545–68, spansk furste och tronarvinge, son till Filip II.

 5. subversion

  subversion, subversiv verksamhet, politisk verksamhet för att störta den bestående statliga ordningen, mestadels genom insatser i det fördolda.
 6. nynazism

  nynazism, neonazism, beteckning som används för att beskriva de nazistiska rörelser och de till dessa knutna ideologier som vuxit fram i huvudsak sedan 1960-talet.

 7. jøssing

  jøssing, under den tyska ockupationen populär benämning på norrmän som var kungatrogna och i motsats till ”quislingarna” sympatiserade med de allierade.
 8. mellanskikt

  mellanskikt, inom samhällsvetenskapen modern benämning på de snabbt växande grupper av akademiker och andra med längre utbildning som arbetar i statlig eller kommunal tjänst.
 9. Försvarets motorklubb

  Försvarets motorklubb, FMK, ideell förening öppen för alla som sympatiserar med totalförsvarstanken och som verkar för ökade kunskaper i motor- och trafikfrågor.
 10. John Ongman

  Ongman, John, ursprungligen Johan Ångman, 1844–1931, baptistpastor och samfundsledare.