1. centerpartist

  cen`terpartist subst. ~en ~er ORDLED: center--part-ist-en
  Svensk ordbok
 2. salongsbolsjevik

  salongsbolsjevik [-åŋ`s-] subst. ~en ~er ORDLED: sal-ongs--bolsjev-ik-en
  Svensk ordbok
 3. förståelig

  förstå´elig adj. ~t ORDLED: för-ståe-lig
  Svensk ordbok
 4. taktikrösta

  takti`krösta verb ~de ~t ORDLED: takt-ik--röst-ar SUBST.: taktikröstande, taktikröstning
  Svensk ordbok
 5. moderat

  2modera´t subst. ~en ~er ORDLED: mod-er-at-en
  Svensk ordbok
 6. dock

  dock [dåk´] adv.
  Svensk ordbok
 7. sympatisör

  sympatisö´r subst. ~en ~er ORDLED: sym-pat-is-ör-en
  Svensk ordbok
 8. halvdistans

  hal`vdistans subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: halv--di-stans
  Svensk ordbok
 9. borgare

  borgare [bår`jare] subst. ~n äv. borgarn, plur. ~, best. plur. borgarna ORDLED: borg-ar-en
  Svensk ordbok