1. lexikon

    lexikon, ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
  2. lexikon

    lex´ikon subst. ~et, plur. ~ äv. lexika, best. plur. ~en ORDLED: lex-ik-on-et
    Svensk ordbok