1. fläckig hyena

    fläckig hyena, Crocuta crocuta, art i familjen hyenor.
  2. förstfödslorätt

    förstfödslorätt innebär att det äldsta syskonet har rätt att få mer av arvet från föräldrarna än sina syskon.
  3. allergi

    allergi, egentligen ’förändrad reaktivitet’, symtom eller sjukdom som beror på en viss form av överkänslighet, nämligen sådan som beror på att immunsystemet reagerar onormalt mot ett visst (eller flera) främmande ämne ( allergen).