1. Västergötland

  Västergötland, landskap i Götaland.

 2. Göteborg

  Göteborg, centralort (stad) i Göteborgs kommun, Västergötland och Bohuslän (Västra Götalands län); 572 799 invånare (2016).

 3. skälmaktig

  skäl`maktig adj. ~t ORDLED: skälm-akt-ig
  Svensk ordbok
 4. hemvävd

  hem`vävd adj. hemvävt ORDLED: hem--väv-da
  Svensk ordbok
 5. fläta

  1flä`ta subst. ~n flätor ORDLED: flät-an
  Svensk ordbok
 6. käck

  käck adj. ~t
  Svensk ordbok