1. Ta

  Ta, kemiskt tecken för grundämnet tantal.
 2. TA

  TA, Tidningarnas Arbetsgivareförening , uppgick 1994 i Tidningsutgivarna.
 3. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 4. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 5. näringsväv

  näringsväv är flera sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 6. ädelgasstruktur

  ädelgasstruktur innebär att en atom har fullt yttersta elektronskal.

 7. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 8. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 9. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 10. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.