1. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 2. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 3. korruption

  korruption är när någon missbrukar sin ställning för egen vinning, till exempel genom att ta emot mutor.
 4. diktatur

  diktatur är ett styrelsesätt som innebär att en person eller en viss grupp människor har all makt.

 5. lo

  lo, lodjur, eurasiatisk lo, göpe, göpa, Lynx lynx (synonym Felis lynx), art i familjen kattdjur.

 6. liberalism

  liberalism är en politisk lära med olika inriktningar som betonar att den enskilda människan ska vara helt fri.
 7. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 8. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 9. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 10. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.