1. ta av

  ta a´v verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: avtagande, avtagning (till 1)
  Svensk ordbok
 2. ta efter

  ta efter [ef`- el. ef´-] verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it
  Svensk ordbok
 3. ta till

  ta till´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it
  Svensk ordbok
 4. ta sig

  ta´ sig verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it
  Svensk ordbok
 5. ta i

  ta i´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it
  Svensk ordbok
 6. ta ut

  ta u´t verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: uttagande, uttagning; uttag (till 1)
  Svensk ordbok
 7. ta hem

  ta hem´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: hemtagande, hemtagning
  Svensk ordbok
 8. ta tillbaka

  ta tillba´ka verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it till--baka SUBST.: tillbakatagande
  Svensk ordbok
 9. ta igen

  ta igen´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it i--gen SUBST.: igentagande, igentagning
  Svensk ordbok
 10. ta fram

  ta fram´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: framtagande, framtagning
  Svensk ordbok