1. kraft

  kraft subst. ~en ~er ORDLED: kraft-en
  Svensk ordbok
 2. öra

  ö`ra subst. ~t öron ORDLED: ör-at
  Svensk ordbok
 3. låta

  lå`ta verb lät låtit, pres. låter ORDLED: låt-er SUBST.: låtande (till 1 och 5)
  Svensk ordbok
 4. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 5. tid

  tid subst. ~en ~er ORDLED: tid-en
  Svensk ordbok
 6. huvud

  huvud [hu`v- äv. huv`-] subst. ~et, plur. ~ el. ~en, best. plur. ~ena ORDLED: huvud-et
  Svensk ordbok
 7. ligga

  ligg`a verb låg legat, pres. ligger ORDLED: ligg-er SUBST.: liggande (till 1 och 3--6)
  Svensk ordbok
 8. åt

  1åt prep.
  Svensk ordbok
 9. under

  1un´der prep.
  Svensk ordbok
 10. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok