1. diskmedel

  diskmedel, kemiskt ämne som sätts till diskvattnet för att underlätta rengöring.
 2. lagstiftning

  lagstiftning är sättet att skapa nya lagar och ändra eller ta bort gamla lagar.
 3. filtrering

  filtrering är en metod att skilja ut fasta ämnen eller partiklar från en vätska eller gas.
 4. åderlåtning

  åderlåtning var en gammal metod att behandla sjukdomar.
 5. Wikipedia

  Wikipedia är ett internationellt uppslagsverk på internet. Uppslagsverket finns på olika språk, till exempel engelska, spanska, franska, polska, japanska och svenska.

 6. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 7. konservering

  konservering är olika metoder att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att kvaliteten blir sämre.

 8. finlandssvenskar

  finlandssvenskar, sedan 1912 benämning på de invånare i Finland – eller emigranter därifrån till t.ex. Sverige och USA – som har svenska som modersmål (jämför finlandssvenska).
 9. gonadotropiner

  gonadotropiner, gonadotropa hormoner, några glykoproteinhormoner från bl.a. hypofysens framlob vilka reglerar könskörtlarnas funktion.
 10. bort

  bort [bårt´] adv.
  Svensk ordbok