1. diskmaskin

  diskmaskin, apparat som med hjälp av hett vatten och speciella diskmedel rengör glas, porslin, bestick, kastruller etc.
 2. åderlåtning

  åderlåtning var en gammal metod att behandla sjukdomar.
 3. kemisk rening

  kemisk rening innebär att man använder kemiska ämnen för att rena avloppsvatten.
 4. pappersmassa

  pappersmassa består till största delen av cellulosafibrer och är en råvara som används för att tillverka olika slags papper.
 5. schimpanser

  schimpanser är de människoapor som mest liknar oss människor.
 6. intersexualitet

  intersexualitet innebär att ett barn föds med en kropp som inte anses vara typisk för en pojke eller en flicka.
 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. desinfektion

  desinfektion är när man behandlar något så att det inte längre kan sprida smitta.
 9. skogsbruk

  skogsbruk är att odla och avverka skog.
 10. dialys

  dialys, teknik för att separera små molekyler från stora i en vätska med hjälp av diffusion genom ett poröst (semipermeabelt) membran.