1. dialys

  dialys, teknik för att separera små molekyler från stora i en vätska med hjälp av diffusion genom ett poröst (semipermeabelt) membran.
 2. slagg

  slagg, produkt som uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner och som huvudsakligen består av oxider (ofta silikater).
 3. sulfatprocessen

  sulfatprocessen, den viktigaste kemiska metoden för tillverkning av pappersmassa.
 4. kreditera

  kreditera, gottskriva, räkna till godo, t.ex. att insättning görs på ett konto.
 5. månen

  månen är jordens måne.

 6. EFTA

  EFTA är en internationell organisation som består av medlemsländerna Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.
 7. transsexualism

  transsexualism är när en person upplever att hans eller hennes identitet inte stämmer med det biologiska könet.
 8. brännässla

  brännässla, Urtica dioica, art i familjen nässelväxter.

 9. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 10. hudcancer

  hudcancer, grupp vanliga cancerformer.