1. webbläsare

  webbläsare, (engelska web browser), webbläddrare, www-läsare, program som via särskilt kommunikationsprotokoll (http) ger åtkomst till webbsidor.

 2. datorseende

  datorseende, datoriserad bearbetning och analys av bilder, ett viktigt tillämpningsområde för datorer.
 3. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 4. inbrott

  inbrott, att med hjälp av t.ex. våld eller falska nycklar ta sig in i stängt utrymme.
 5. amylacetat

  amylacetat, 1-pentylacetat, CH 3COOC 5H 11, en flyktig och brännbar ester mellan ättiksyra och pentanol, som används t.ex. vid extraktion av penicillin eller för att ta bort oljefläckar vid tvätt.
 6. skulptur

  skulptur är ett konstverk med tredimensionell form, till exempel en staty.
 7. hackspettar

  hackspettar, Picidae, familj hackspettartade fåglar som förekommer i större delen av världen, dock inte på Madagaskar och i den australiska regionen.
 8. Mercosur

  Mercosur är en internationell organisation som arbetar för att öka det ekonomiska samarbetet mellan länder i Sydamerika.

 9. försurning

  försurning betyder att mark- eller vattenområden fått lägre pH.
 10. handikapphjälpmedel

  handikapphjälpmedel, anordning som underlättar tillvaron för en funktionshindrad.