1. hand

  hand kallas den kroppsdel som sitter längst ut på armen.
 2. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 3. ekologiskt fotavtryck

  ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket människor påverkar miljön genom sitt sätt att leva.

 4. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 5. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 6. tvistemål

  tvistemål, eller civilmål, är en tvist som tas upp i en rättegång (huvudförhandling) i en domstol.
 7. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 8. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin säger att små fritt levande bakterieliknande organismer, för cirka en miljard år sedan, trängde in i större celler och så småningom övergick till att bli mitokondrier, kloroplaster med mera inne i de större cellerna.
 9. fosterdiagnostik

  fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

 10. reningsverk

  reningsverk, eller avloppsreningsverk, är en anläggning där man renar avloppsvatten.