1. hand

  hand kallas den kroppsdel som sitter längst ut på armen.
 2. ekologiskt fotavtryck

  ekologiskt fotavtryck är ett mått på hur mycket människor påverkar miljön genom sitt sätt att leva.

 3. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 4. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.

 5. ateism

  ateism, åsikten att det inte finns någon gud.
 6. återvinning

  återvinning är när man använder gammalt material för att tillverka nya saker.

 7. litteratur

  litteratur, här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier.
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. fosterdiagnostik

  fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

 10. hand

  hand subst. ~en händer [hän´d-] ORDLED: hand-en
  Svensk ordbok