1. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.
 2. reningsverk

  reningsverk, eller avloppsreningsverk, är en anläggning där man renar avloppsvatten.

 3. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin säger att små fritt levande bakterieliknande organismer, för cirka en miljard år sedan, trängde in i större celler och så småningom övergick till att bli mitokondrier, kloroplaster med mera inne i de större cellerna.
 4. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen är arkeologernas namn på de stora förändringar som blev då jägarna och samlarna under stenåldern började med odling och boskapsskötsel.
 5. kvarlåtenskap

  kvarlåtenskap, en avliden persons efterlämnade egendom.
 6. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 7. eutrofiering

  eutrofiering innebär att tillgången på näring ökar i ett naturområde, till exempel i en sjö.
 8. tortyr

  tortyr är när en människa plågas och förnedras, exempelvis för att erkänna ett brott eller avslöja en hemlighet.
 9. handikapphjälpmedel

  handikapphjälpmedel, anordning som underlättar tillvaron för en person med funktionsnedsättning.

 10. energikvalitet

  energikvalitet är ett mått på hur mycket energi som kan omvandlas till att driva en maskin, värma upp ett rum eller till något liknande.