1. radikaler

  radikaler är inom kemin en förening (ett ämne) som innehåller ett ojämnt antal elektroner.

 2. äktenskap

  äktenskap innebär att två personer är gifta med varandra.

 3. handikapphjälpmedel

  handikapphjälpmedel, anordning som underlättar tillvaron för en person med funktionsnedsättning.

 4. häckning

  häckning kallas perioden när fåglar förökar sig.
 5. tvistemål

  tvistemål, eller civilmål, är en tvist som tas upp i en rättegång (huvudförhandling) i en domstol.
 6. korsfästelse

  korsfästelse, antikt dödsstraff som troligen uppfanns av perserna men som snart förekom bland många folk; så t.ex. skall Alexander Janneus (judisk kung 103–76 f.Kr.) ha korsfäst 800 rebeller.
 7. handelsagent

  handelsagent, person eller företag som marknadsför produkter för en annans (huvudmannens) räkning utan att vara anställd hos denne.
 8. indelningsverket

  indelningsverket var ett system för att ta hand om svenska statens inkomster och utgifter under 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet.

 9. metallåtervinning

  metallåtervinning, användning av metallskrot för framställning av nya material.

 10. energikvalitet

  energikvalitet är ett mått på hur mycket energi som kan omvandlas till att driva en maskin, värma upp ett rum eller till något liknande.