1. föräldraförsäkring

  föräldraförsäkring innebär att kvinnor som väntar barn och föräldrar med små barn får pengar från staten.
 2. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 3. sterilisering

  sterilisering, kirurgiskt ingrepp som utförs för att göra en individ steril, det vill säga oförmögen till fortplantning.
 4. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 5. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 6. rock

  rock, samlande genrebenämning på musikstilar som vuxit fram ur rock’n’roll sedan mitten av 1950-talet.

 7. Job

  Job, huvudpersonen i Jobs bok i Gamla Testamentet.

 8. tvätt

  tvätt betyder för det mesta rengöring av textilier.
 9. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 10. kaskelot

  kaskelot, spermacetival, Physeter macrocephalus (synonym P. catodon), art i tandvalsfamiljen kaskeloter.