1. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 2. tortyr

  tortyr är när en människa plågas och förnedras, exempelvis för att erkänna ett brott eller avslöja en hemlighet.
 3. hemoglobin

  hemoglobin, Hb, ett syrebindande protein som finns i hög halt i de röda blodkropparna (erytrocyterna) och ger blodet dess röda färg.
 4. sängledning

  sängledning, ceremoni som innebar att bröllopsgästerna följde de nygifta till brudsängen, där de senare i allas åsyn kröp ned under täcket.
 5. kaskelot

  kaskelot, spermacetival, Physeter macrocephalus (synonym P. catodon), art i tandvalsfamiljen kaskeloter.
 6. kommun

  kommun är ett mindre geografiskt område inom ett land som styr sig självt i vissa frågor och som har rätt att ta ut skatt av invånarna.

 7. Svensk Kärnbränslehantering AB

  Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, Stockholm, bolag ägt av de fyra svenska kärnenergiföretagen Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag, E.ON Kärnkraft Sverige AB och Vattenfall AB.
 8. Job

  Job, huvudpersonen i Jobs bok i Gamla Testamentet.

 9. batteri

  batteri är en källa för elektrisk ström.
 10. hälsning

  hälsning, ett sätt att markera igenkännande eller uppmärksamhet vid möte med en annan person; avslutningen av ett möte (eller en samvaro) kan markeras med en särskild avskedshälsning.