1. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 2. kondition

  kondition är en beskrivning av hur bra kroppen kan ta upp syre och transportera detta till sina celler.

 3. jom kippur

  jom kippur (eller yom kippur) är en viktig högtid inom judendomen.

 4. 2på adv.
  Svensk ordbok
 5. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 6. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 7. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.
 8. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 9. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 10. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.