1. mandat

  mandat betyder uppdrag eller order.
 2. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 3. månen

  månen är jordens måne.

 4. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.
 5. feodalism

  feodalism var ett samhällssystem som fanns i Europa under medeltiden.

 6. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 7. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 8. judendom

  judendom är judarnas religion.
 9. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 10. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.