1. förskjuta

  förskju´ta verb försköt förskjutit förskjuten förskjutna, pres. förskjuter ORDLED: för-skjut-er SUBST.: förskjutande, förskjutning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. bil

  bil subst. ~en ~ar ORDLED: bil-en
  Svensk ordbok
 3. mäta

  mä`ta verb mätte mätt, pres. mäter ORDLED: mät-er SUBST.: mätande (till 1--3), mätning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 4. äpple

  äpp`le subst. ~t ~n ORDLED: äppl-et
  Svensk ordbok
 5. inta

  in`ta äv. in`taga verb intog intagit intagen intagna, pres. intar äv. intager ORDLED: in--tag-it SUBST.: intagande, intagning
  Svensk ordbok
 6. kontakt

  kontak´t subst. ~en ~er ORDLED: kon-takt-en
  Svensk ordbok
 7. ledig

  le`dig adj. ~t ORDLED: led-ig
  Svensk ordbok
 8. i

  1i prep.
  Svensk ordbok
 9. lag

  1lag subst. ~en ~ar ORDLED: lag-en
  Svensk ordbok
 10. vapen

  va´pen subst. vapnet, plur. ~, best. plur. vapnen ORDLED: vapn-et
  Svensk ordbok