1. demontera

  demontera, ta isär, t.ex. en maskin eller byggnad.
 2. akut-p-piller

  akut-p-piller är ett preventivmedel som kvinnor använder för att inte bli gravida efter ett samlag.
 3. månen

  månen är jordens måne.

 4. getingar

  getingar är insekter som är släkt med bin, humlor och andra så kallade gaddsteklar.

 5. perestrojka

  perestrojka, benämning på det reformprogram som introducerades av den sovjetiske partichefen Michail Gorbatjov vid hans makttillträde 1985.
 6. lava

  lava, bergartssmälta (magma) som flutit ut på den fasta jordytan, men även namnet på stelningsprodukten, dvs. lavabergarten.
 7. korsfästelse

  korsfästelse, antikt dödsstraff som troligen uppfanns av perserna men som snart förekom bland många folk; så t.ex. skall Alexander Janneus (judisk kung 103–76 f.Kr.) ha korsfäst 800 rebeller.
 8. Homo erectus

  Homo erectus, hominin art av släktet äkta människor ( Homo) som levde under en stor del av pleistocen för mellan 1,89 miljoner och 143 000 år sedan.

 9. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 10. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.