1. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 2. Fridtjof Nansen

  Nansen, Fridtjof, född 10 oktober 1861, död 13 maj 1930, norsk upptäcktsresande, oceanograf och diplomat.
 3. getingar

  getingar är insekter som är släkt med bin, humlor och andra så kallade gaddsteklar.

 4. rymdfärja

  rymdfärja är en återanvändbar rymdfarkost.
 5. Fenrisulven

  Fenrisulven är en jättestor varg i fornnordisk religion.

 6. oljeutsläpp

  oljeutsläpp, oljespill, i dagligt tal en större eller mindre mängd olja, vanligtvis mineralolja, som läckt ut i vatten eller på mark.
 7. apoptos

  apoptos är en kontrollerad, förutbestämd form av celldöd. 

 8. matspjälkning

  matspjälkning är när mat och dryck sönderdelas i kroppen till ämnen som cellerna kan använda för att leva och växa.

 9. kortslutning

  kortslutning är när en elektrisk ström går direkt mellan polerna i ett batteri eller ett eluttag utan att passera den rätta vägen genom en elektrisk apparat.
 10. Somme

  Somme är en flod i norra Frankrike.