1. grundämne

  grundämne, element, ämne som uteslutande består av atomer med samma antal protoner i atomkärnan.
 2. paleontologi

  paleontologi är vetenskapen om utdöda livsformer och om hur de utvecklades och levde.
 3. Kongo

  Kongo, Kongo (Kinshasa), stat i Centralafrika.

 4. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 5. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.
 6. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 7. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 8. kontakt

  kontak´t subst. ~en ~er ORDLED: kon-takt-en
  Svensk ordbok
 9. springa

  2spring`a verb sprang sprungit sprungen sprungna, pres. springer ORDLED: spring-er SUBST.: springande; spring (till 1), språng (till 1)
  Svensk ordbok
 10. röv

  röv subst. ~en ~ar ORDLED: röv-en
  Svensk ordbok