1. gnata

  gna`ta verb ~de ~t ORDLED: gnat-ar SUBST.: gnatande
  Svensk ordbok
 2. skita

  ski`ta verb sket skitit, pres. skiter ORDLED: skit-er SUBST.: skitande
  Svensk ordbok
 3. förslita

  försli´ta verb förslet förslitit försliten förslitna, pres. försliter ORDLED: för-slit-er SUBST.: förslitande, förslitning
  Svensk ordbok
 4. data

  2da`ta subst. ~n dator ORDLED: dat-an
  Svensk ordbok
 5. nöta

  nö`ta verb nötte nött, pres. nöter ORDLED: nöt-er SUBST.: nötande, nötning
  Svensk ordbok
 6. bärga

  bärga [bär`ja] verb ~de ~t ORDLED: bärg-ar SUBST.: bärgande, bärgning
  Svensk ordbok
 7. bulta

  bul`ta verb ~de ~t ORDLED: bult-ar SUBST.: bultande, bultning
  Svensk ordbok
 8. hugga

  hugg`a verb högg huggit huggen huggna, pres. hugger ORDLED: hugg-er SUBST.: huggande, huggning; hugg (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 9. skada

  1ska`da subst. ~n skador ORDLED: skad-an
  Svensk ordbok
 10. brista

  1bris`ta verb brast brustit brusten brustna, pres. brister ORDLED: brist-er SUBST.: bristande (till 1), bristning (till 1); brist (till 2)
  Svensk ordbok