1. ecstasy

  ecstasy, Molly, ursprungligen beteckning för tabletter som innehåller den centralstimulerande och hallucigena substansen MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin); numera kan även andra substanser ingå i ecstasytabletter.

 2. melatonin

  melatonin, ett hormon, en amin som bildas från serotonin, huvudsakligen i tallkottkörteln, och avges till blodet.
 3. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 4. biotillgänglighet

  biotillgänglighet, den andel av en nedsvald läkemedelsdos som når det allmänna blodomloppet (systemcirkulationen) och därmed har möjlighet att nå fram till sitt verkningsställe i kroppen.
 5. tablett

  tablett´ subst. ~en ~er ORDLED: tabl-ett-en
  Svensk ordbok
 6. östrogener

  östrogener, estrogener, östrogena hormoner, samlingsbenämning på en grupp kvinnliga (honliga) könshormoner.

 7. tramadol

  tramadol, helsyntetiskt opioidläkemedel som används för att behandla måttlig till svår akut eller kronisk smärta (jämför opioider). 

 8. LSD

  LSD, lysergsyradietylamid, C20H25N3O, halvsyntetiskt, hallucinogent preparat, klassat som narkotikum.

 9. angina pectoris

  angina pectoris, kärlkramp, sjukdomstillstånd i form av hopkramande smärta i bröstet, utlöst av fysisk eller psykisk anspänning (i detta fall ett symtom som kan användas som diagnos).
 10. metadon

  metadon, syntetisk opioid med bland annat smärtstillande och andningsdämpande effekt.