1. perniciös anemi

  perniciös anemi, en i Sverige ej ovanlig form av anemi som beror på bristande upptag av vitamin B 12 från födan, vilket leder till störd utmognad av de blodbildande cellerna i benmärgen.
 2. glukosamin

  glukosamin, kitosamin, 2-amino-2-deoxiglukos, derivat av glukos som utgör byggstenen i polysackariden kitin, det skalbildande ämnet hos kräftdjur, insekter och svampar, och som även ingår i andra polysackarider och i vissa proteiner.
 3. lavar

  lavar, Lichenes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer.
 4. graviditet

  graviditet, dräktighet, gestatio, den process hos däggdjurshonor inklusive människan som börjar med befruktning och som avslutas med födelsen ( förlossning). Jämför fosterutveckling.
 5. DISH

  DISH, Forestiers sjukdom, förbeningar i senor och ligament.
 6. opioider

  opioider, samlingsbenämning på substanser med morfinliknande verkningsmekanism.

 7. diabetes

  diabetes, egentligen diabetes mellitus, sockersjuka, vanlig kronisk ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt (insulinresistens) eller en kombination av dessa störningar.

 8. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 9. åksjuka

  å`ksjuka subst. ~n ORDLED: åk--sjuk-an
  Svensk ordbok
 10. halstablett

  hal`stablett subst. ~en ~er ORDLED: hals--tabl-ett-en
  Svensk ordbok