1. brustablett

  bru`stablett subst. ~en ~er ORDLED: brus--tabl-ett-en
  Svensk ordbok
 2. metatablett

  me`tatablett subst. ~en ~er ORDLED: meta--tabl-ett-en
  Svensk ordbok
 3. jodtablett

  jodtablett [jåd`-] subst. ~en ~er ORDLED: jod--tabl-ett-en
  Svensk ordbok
 4. koltablett

  koltablett [kå`l-] subst. ~en ~er ORDLED: kol--tabl-ett-en
  Svensk ordbok
 5. ryssfemma

  ryss`femma subst. ~n ryssfemmor ORDLED: ryss--femm-an
  Svensk ordbok
 6. dragera

  dragera [-ʃe´-] verb ~de ~t ORDLED: drag-er-ar SUBST.: dragerande, dragering
  Svensk ordbok
 7. valium

  va´lium subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: vali-um-et
  Svensk ordbok
 8. dragé

  dragé [-ʃe´] subst. ~n ~er ORDLED: drag-én
  Svensk ordbok
 9. lindra

  lin`dra verb ~de ~t ORDLED: lindr-ar SUBST.: lindrande, lindring
  Svensk ordbok
 10. pastill

  pastill´ subst. ~en ~er ORDLED: past-ill-en
  Svensk ordbok