1. föreskrift

  fö`reskrift subst. ~en ~er ORDLED: före--skrift-en
  Svensk ordbok
 2. plack

  plack subst. ~en el. ~et ORDLED: plack-en
  Svensk ordbok
 3. Magnecyl

  Magnecyl® [maŋnesy´l] subst. ~en, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: Magne-cyl-en
  Svensk ordbok
 4. förskriva

  förskri´va verb förskrev förskrivit förskriven förskrivna, pres. förskriver ORDLED: för-skriv-er SUBST.: förskrivande, förskrivning
  Svensk ordbok
 5. ordination

  ordination [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ord-in-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. söva

  sö`va verb sövde sövt, pres. söver ORDLED: söv-er SUBST.: sövande, sövning
  Svensk ordbok
 7. piller

  pill´er subst. pillret, plur. ~, best. plur. pillren el. ~na ORDLED: pillr-et
  Svensk ordbok
 8. kur

  1kur subst. ~en ~er ORDLED: kur-en
  Svensk ordbok
 9. tillfällig

  till`fällig adj. ~t ORDLED: till--fäll-ig
  Svensk ordbok
 10. skölja

  sköl`ja verb sköljde sköljt, pres. sköljer ORDLED: skölj-er SUBST.: sköljande, sköljning
  Svensk ordbok