1. release

  release, frigörande, frisläppande.
 2. glaukom

  glaukom, äldre benämning: grön starr, tillstånd med för högt tryck i ögat.

 3. laktos

  laktos, mjölksocker, en disackarid uppbyggd av galaktos som är förenad med glukos genom en β-1,4-glukosidbindning.
 4. placebo

  placebo, inom medicinen benämning på något som används i en behandlingsåtgärd men som inte anses ha någon reell biologisk effekt på en sjukdomsprocess eller på sjukdomssymtom.
 5. ögonsjukdomar

  ögonsjukdomar, medicinsk specialitet, även benämnd oftalmiatrik eller oftalmiatri, som vetenskapsområde också oftalmologi.
 6. multiresistent bakterie

  multiresistent bakterie, bakterie som är resistent mot flera typer av antibiotika och därmed svårbehandlad.

 7. piller

  piller, tidigare vanlig form av läkemedel som togs genom nedsväljning.
 8. mjukningsmedel

  mjukningsmedel, mjukgörare, ämne, vanligtvis en vätska men ibland ett i värme fast ämne, som löser sig i en polymer och därmed gör den mjukare.
 9. cancerläkemedel

  cancerläkemedel, samlingsterm för läkemedel som används i behandlingen av cancer för att bromsa tumörens tillväxt och för att medverka till att cancerceller dör.
 10. homeopati

  homeopati, alternativmedicinsk verksamhet som grundar sig på antagandet att ”liknande botar liknande”.