1. papillnekros

  papillnekros , undergång och avstötning av njurpapillerna, de vårtliknande bildningarna i njuren som innehåller urinkanaler.
 2. senega

  senega, senegarot, Polygala senega, art i familjen jungfrulinväxter.
 3. gelatin

  gelatin, polypeptid som framställs genom kokning av kollagen (ett protein som finns i bindväv) i sur eller alkalisk miljö.
 4. antacidum

  antacidum, pluralis antacida, läkemedel som neutraliserar saltsyran i magsäcken.
 5. kräkmedel

  kräkmedel, emetikum, medel som ges för att framkalla kräkning.
 6. supplementering

  supplementering, extra tillförsel av vitaminer och mineralämnen i form av tabletter, droppar etc.
 7. hallucinogener

  hallucinogener är droger som framkallar hallucinationer.
 8. kodein

  kodein, metylmorfin, ett centralt verkande smärtstillande medel, analgetikum, som åtminstone delvis utövar sin effekt efter omvandling till morfin.

 9. generiska läkemedel

  generiska läkemedel, generiska läkemedelsprodukter, synonympreparat, benämning på kopior av godkända läkemedelsprodukter.
 10. epikondylit

  epikondylit, smärttillstånd som också benämns epikondylalgi.