1. hallucinogener

  hallucinogener är droger som framkallar hallucinationer.
 2. budesonid

  budesonid, syntetisk inflammationsdämpande kortikosteroid.
 3. diuretika

  diuretika, singularis diuretikum, urindrivande läkemedel som leder till ökad urinproduktion (diures).
 4. jodtabletter

  jodtabletter, jodinnehållande tabletter avsedda att tas för att förhindra sköldkörtelskador av radioaktiv jod som bildats vid en olycka i en kärnteknisk anläggning eller kärnvapensprängning.
 5. solublett

  solublett, läkemedelsberedning i tablettform, avsedd att upplösas i viss mängd vatten.
 6. fusidinsyra

  fusidinsyra, antibiotikum som hämmar bakteriers proteinsyntes och som uteslutande används vid infektioner med stafylokocker, t.ex. i hud, sår, benvävnad och i ögats bindhinna.
 7. naloxon

  naloxon, en antagonist till morfin, heroin, metadon och andra opioider, det vill säga en substans som kan hindra dessa ämnens effekter genom att blockera deras receptorer.

 8. akut-p-piller

  akut-p-piller, APP, ”dagen efter-piller”, hormonpreparat avsett för tillfälligt befruktningsförhindrande (antikonceptionellt) bruk.

 9. senega

  senega, senegarot, Polygala senega, art i familjen jungfrulinväxter.
 10. depåbehandling

  depåbehandling, teknik för läkemedelstillförsel som innebär att medlet inte behöver ges så ofta som vid sedvanlig behandling.