1. taggutskott

  taggutskott, processus spinosus, det bakåtriktade utskott som finns på varje ryggkota.

 2. tagmemik

  tagmemik, språkteori som utvecklats av amerikanen Kenneth L. Pike med början under 1940-talet.
 3. taggstjärtseglare

  taggstjärtseglare, Hirundapus, släkte i fågelfamiljen seglare.
 4. tagg

  tagg, utskott som hos leddjur är en del av ytterskelettet (kutikulan), hos tagghudingar bildad i underhuden, medan den hos igelkottdjur, piggsvin, myrpiggsvin och andra däggdjur är ombildade hår.
 5. taggsallat

  taggsallat, Lactuca serriola, art i familjen korgblommiga växter.

 6. taggmakrill

  taggmakrill, Trachurus trachurus , art i familjen taggmakrillfiskar. Den förekommer längs Atlantens östra kust norrut till Nordnorge och Island, sommartid i Skagerrak och Kattegatt.
 7. taggfotsspindlar

  taggfotsspindlar, Zoridae , familj spindlar med över 50 arter, varav fem i Sverige, alla i släktet Zora.
 8. taggsvansekorrar

  taggsvansekorrar, Anomaluridae, familj gnagare med sju arter i Afrika.
 9. taggvallmor

  taggvallmor, Argemone, släkte vallmoväxter med knappt 30 arter ett- till fleråriga örter eller i några fall buskar i Nord- och Sydamerika.
 10. taggspindlar

  taggspindlar, Gasteracanthinae , underfamilj hjulspindlar, främst i tropiska områden.