1. Mars

  Mars, symbol ♂, den yttersta av de jordliknande planeterna, kallad ”den röda planeten”.
 2. William Hogarth

  Hogarth [hə ugɑ:θ], William, 1697–1764, brittisk målare, grafiker och konstteoretiker.
 3. Arrokoth

  Arrokoth, egentligen (486 958) 2014 MU69, småplanet i de yttre delarna av solsystemet.

 4. Uranus

  Uranus, symbol ♅, den sjunde och näst yttersta planeten i solsystemet.
 5. asteroid

  asteroid är en himlakropp som går i en bana runt solen mellan planeterna Mars och Jupiter.
 6. heterograft

  heterograft, organ, vävnad eller celler tagna från en individ av en art och inopererad (transplanterad) på en individ av annan art.
 7. autolog

  autolog, term som används om organ eller vävnader tagna från patienten själv; jämför autotransplantation.
 8. Karlsbadbesluten

  Karlsbadbesluten, beslut tagna vid en av Metternich sammankallad konferens mellan representanter för de tyska förbundsstaterna i Karlsbad (nuvarande Karlovy Vary) 1819.
 9. paleolatitud

  paleolatitud, den latitud en plats på jordytan har vid en viss tid i den geologiska historien.
 10. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.