1. Ärans orden

  Ärans orden, grekiska Tagna aristias tis timis, orden instiftad 1975 av den grekiska regeringen som en förtjänstorden i fem grader, vilken ersatte den kungliga Georg I:s orden.
 2. Tiger Hillarp Persson

  Hillarp Persson, Tiger, född 1970, schackspelare.
 3. anaglyfisk

  anaglyfisk, term som används om den illusoriskt tredimensionella bild som uppkommer när man genom glasögon med ett blått och ett rött glas betraktar två med stereokamera tagna bilder som tryckts över varandra, den ena i rött, den andra i blått.
 4. Julia Margaret Cameron

  Cameron, Julia Margaret, 1815–79, brittisk amatörfotograf.
 5. skyddsbrev

  skyddsbrev, officiell skrivelse som berättigar innehavaren till någon form av skydd eller privilegium.
 6. Bredåkra

  Bredåkra, övnings- och lägerplats för Blekinge bataljon 1887–1901, därefter för dess efterföljare Karlskrona grenadjärregemente 1902–06.
 7. stereologi

  stereologi, matematiska, statistiska och mättekniska metoder att omvandla mätningar i en eller två dimensioner till kvantitativa uppskattningar av tredimensionella förhållanden.
 8. Kenneth Libbrecht

  Libbrecht, Kenneth, född 1958, amerikansk fysiker och vetenskaplig fotograf.
 9. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 10. fosfatkartering

  fosfatkartering, lokaliseringsmetod inom arkeologi och bebyggelsehistoria, införd av Olof Arrhenius i början av 1930-talet.