1. pytagoreiska tal

  pytagoreiska tal, heltal a, b och c som uppfyller sambandet a 2 +  b 2 =  c 2, dvs. som kan utgöra sidor i en rätvinklig triangel.
 2. positivt tal

  positivt tal, tal som är större än noll (>0).
 3. perfekt tal

  perfekt tal, i matematiken detsamma som fullkomligt tal.
 4. negativt tal

  negativt tal, tal som är mindre än noll (<0).
 5. Avogadros tal

  Avogadros tal, se Avogadros konstant.
 6. imaginärt tal

  imaginärt tal, annan benämning på komplext tal.
 7. kromatiskt tal

  kromatiskt tal, matematiskt begrepp inom grafteori.
 8. rationellt tal

  rationellt tal, tal som kan skrivas som kvoten mellan två heltal, p/ q, där q≠0.
 9. transfinit tal

  transfinit tal, tal som införts för att beteckna mäktigheten hos en oändlig mängd.
 10. syntetiskt tal

  syntetiskt tal, talljud som framställs på konstgjord väg, se talsyntes.