1. irrationellt tal

  irrationellt tal, i matematiken ett tal som inte kan skrivas som p/q, där p och q är (rationella) heltal.
 2. udda tal

  udda tal, heltal som inte är delbart med 2. Exempel på udda tal är 5 och −7.
 3. jämnt tal

  jämnt tal, heltal som är delbart med 2. T.ex. är 4 och −6 jämna tal.
 4. Richardsons tal

  Richardsons tal, dimensionslöst tal av betydelse vid studium av turbulens i täthetsskiktad strömning i vatten eller luft, bl.a vid väderprognoser.
 5. normalt tal

  normalt tal, matematiskt begrepp.
 6. reellt tal

  reellt tal, tal som kan åskådliggöras som punkter på en tallinje.
 7. fullkomligt tal

  fullkomligt tal, tal som är summan av sina (positiva) divisorer, t.ex. 6=1+2+3.
 8. vilddjurets tal

  vilddjurets tal, NT 81: odjurets tal, ”det är en människas tal, och talet är 666” (Upp. 13:18); annan läsart ”616”.
 9. naturligt tal

  naturligt tal kallas de tal som är ett positivt heltal eller talet 0, alltså talen 0, 1, 2, 3 och så vidare.
 10. Michail Tal

  Tal, Michail, 1936–92, sovjetisk (lettisk) schackspelare, världsmästare 1960–61.