1. skanderande tal

  skanderande tal, i medicinska sammanhang benämning på okontrollerat, stötigt, förlångsammat tal, som bl.a. kan förekomma hos patienter med multipel skleros (MS).
 2. hyperkomplext tal

  hyperkomplext tal, tal av formen
  a = c 1 e 1 +  c 2 e 2 + ... +  cnen,
  där ci är skalärer och ei är givna enheter.
 3. konjugerat tal

  konjugerat tal, matematisk term.
 4. indirekt tal

  indirekt tal, latin oratio obliqua, textstycke som refererar vad som sagts vid ett annat tillfälle.
 5. Mersenne-tal

  Mersenne-tal , tal av formen M=2 n−1.
 6. Poissons tal

  Poissons tal, poissontal, tvärkontraktionstalet, materialkonstant i elasticitetsteorin.
 7. Rayleighs tal

  Rayleighs tal, Ra, tal som används vid studier av naturlig överföring av värme genom konvektion.
 8. Bernoullis tal

  Bernoullis tal, följd av rationella tal Bn definierade ur sambanden
 9. Grashofs tal

  Grashofs tal , Gr, ger en uppskattning av den relativa betydelsen av tröghetskrafter och viskösa krafter i termiskt driven strömning av en vätska eller gas.
 10. filippiska tal

  filippiska tal, benämning på ursprungligen fyra tal i vilka athenaren Demosthenes, det antika Greklands störste retor, under åren 351–341 f.Kr. attackerade kung Filip II av Makedonien.