1. direkt tal

  direkt tal, textstycke som avses återge ordagrant vad som sagts vid ett annat tillfälle.
 2. transcendent tal

  transcendent tal, tal som inte är lösning till någon algebraisk ekvation med heltalskoefficienter.
 3. komplext tal

  komplext tal, tal av allmännare slag än de reella talen och som tillåter räkning med rötter ur negativa tal.
 4. algebraiskt tal

  algebraiskt tal, tal som är rot till en algebraisk ekvation med heltalskoefficienter.
 5. Knudsens tal

  Knudsens tal, dimensionslös kvot Kn mellan medelfrivägen och en för strömningsfältet karakteristisk längd i en strömmande gas.
 6. Lorenz-tal

  Lorenz-tal, tal L som för metaller och halvledare ger sambandet mellan termisk ledningsförmåga, λ, och elektrisk ledningsförmåga, σ, enligt formeln λ=LTσ, där T är absoluta temperaturen.
 7. Umar Tal

  Umar Tal ( ˙Umar ibn Sa˙īd Tal), född ca 1797, död 1864, västafrikansk härskare, kalif för en muslimsk orden (tijaniyya).
 8. Froudes tal

  Froudes tal, froudetal, beteckning Fr, uppskattning av den relativa betydelsen av tröghetskrafter och tyngdkraften i en vätskeströmning med fri yta.
 9. Fermat-tal

  Fermat-tal, talen FN = 2 2N + 1.
 10. karakteristiska tal

  karakteristiska tal, tidigare dimensionslösa parametrar, en grupp ”dimensionslösa storheter” (med SI-enheten 1, som dock vanligen utelämnas).